Procedura rezerwacji:

Rezerwacja domu polega na dokonaniu wpłaty na wskazane w mailu lub sms konto, kaucji w kwocie 300zł, na pokrycie ewentualnie powstałych szkód podczas wypoczynku  /z winy użytkowników/.

Po przyjeździe w dniu odebrania kluczy następuje rozliczenie za pełny okres pobytu.

Kaucja jest zwracana w dniu opuszczenia domu po jego uprzednim odebraniu przez właściciela.